ภาษา : ไทย
  

TOEIC

 

 

TOEIC

แบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ


ก.พ.

 

 

ก.พ.คืออะไร

กพ คือ การคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพที่แตกต่าง เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ เรียกได้ว่า เป็นตัวกลาง ระหว่างคนที่ต้องการทำงานราชการ กับ หน่วยงานราชการที่ขาดแคลนคนทำงาน  


ก.พ. ภาคพิเศษ

 

 

ก.พ. ภาคพิเศษ

เป็นการจัดสอบให้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของส่วนราชการแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือรับรองภาค ก. เท่านั้น


ภาษาอังกฤษ ก.พ.

 

 

ภาษาอังกฤษ ก.พ.

 ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษข้อเขียน ซึ่งเป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

 


สอบท้องถิ่น

 

สอบท้องถิ่น 

 

การสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น