ภาษา : ไทย
  

TOEIC

 

 

TOEIC(ครูคืนถิ่น)

แบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ


ก.พ.

 

 

ก.พ.คืออะไร

กพ คือ การคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพที่แตกต่าง เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ เรียกได้ว่า เป็นตัวกลาง ระหว่างคนที่ต้องการทำงานราชการ กับ หน่วยงานราชการที่ขาดแคลนคนทำงาน  


ครูผู้ช่วย

  

 

ครูผู้ช่วย

 ครูผู้ช่วย คือ ตำแหน่งข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ผู้ที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูฯ

 


ภาษาอังกฤษ ก.พ.

 

ภาษาอังกฤษ ก.พ.

 ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษข้อเขียน ซึ่งเป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

 


สอบท้องถิ่น

 

สอบท้องถิ่น 

 

การสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น